Schemat formacji


W związku ze zmianami w systemie edukacji, zmienia się również sposób przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Od bieżącego roku formacja trwa dwa lata – docelowo będzie dotyczyć osób z klas 7. i 8. szkoły podstawowej.


W roku duszpasterskim 2017/2018

  • I rok formacji dotyczy
    - siódmoklasistów zgłoszonych we wrześniu (zgodnie z podaną listą)
    - uczniów klas drugich gimnazjum, którzy w ubiegłym roku brali udział w spotkaniach grup duszpasterskich (zgodnie z podaną listą)

  • II rok formacji dotyczy uczniów klas trzecich gimnazjum (zgodnie z podaną listą)1.       Spotkania w małych grupach – prowadzone przez animatora, raz w miesiącu w terminach ustalonych z grupą, ogłoszonych na stronie internetowej Parafii oraz na facebooku

2.       Spotkania w grupach duszpasterskich – zależnie od roku formacji, kandydat jest zobowiązany do udziału w spotkaniach wybranych przez siebie grup

- Duszpasterstwo młodzieży – spotkania w piątki ok. godz. 19:30

- Grupa liturgiczna – chłopcy mają możliwość dołączenia do służby ministranckiej

- Grupa miłosierdzia – aktywny udział w wydarzeniach charytatywnych w naszej Parafii (m.in. przygotowanie kartek z życzeniami dla chorych, akcja „Tytka miłosierdzia”, sprzedaż kremówek, akcja „Woreczek ryżu” i inne); termin spotkań będzie podawany sukcesywnie

3.       Karta życia duchowego – uzupełniana na bieżąco przez kandydata; dotyczy udziału w mszach św. niedzielnych, regularnej spowiedzi świętej, udziału w nabożeństwach; karta życia duchowego będzie elementem rozmowy duszpasterskiej pod koniec roku formacyjnego

4.       Spotkania modlitewne – zapowiadane sukcesywnie, nawiązujące do momentu roku liturgicznego (Adwent, Wielki Post, itd.)

5.       Rozmowa duszpasterska – podsumowanie roku formacyjnego; możliwość osobistego, indywidualnego spotkania z Księdzem Wikariuszem oraz rozmowy na temat życia duchowego

6.       Dzień skupienia – pod koniec pierwszego roku formacji (czerwiec 2018) oraz tuż przed bierzmowaniem dla drugiego roku formacji (wrzesień 2018)