SAKRAMENT CHORYCH

Kapłani odwiedzają chorych z posługą sakramentalną w każdą pierwszą sobotę miesiąca po zgłoszeniu w Biurze Parafialnym.

W nagłych przypadkach należy prosić księdza dyżurnego. Tel. 697 665 772


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielamy w każdą II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. 
Katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek przed chrztem o godz. 18.30 w aneksie obok Biura Parafialnego.

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu chrztu dziecka:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenia chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są praktykującymi katolikami (chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym)


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym na ok. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Prosimy, by na spotkanie wcześniej się umówić.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • metryka chrztu i bierzmowania (świeżej daty)
 • świadectwo szkolne z oceną z religii
 • zaświadczenie o ukończeniu Katechezy Przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • zaświadczenie z USC (do ślubu konkordatowego)


POGRZEB

Zgłaszamy w Biurze Parafialnym po wcześniejszym załatwieniu spraw pochówku na cmentarzu.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów
 • zaświadczenie z biura cmentarnego