Poniedziałek – 22 października – św. Jana Pawła II, pap.


  7.00 + Wioletta Pawłowska - gregoriańska

  8.00 z ok. 58 r. ślubu Zdzisławy i Gerarda z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog.  dla Jubilatów i całej rodziny

  8.00 + Andrzej GABRIEL

18.00 + Marianna, Jan Skowera, Romualda, Stanisław Bugaj, Krystyna Knaś

18.00 + Urszula Michalska

19.00 + Barbara Wrzesińska


Wtorek – 23 października

  7.00 z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Krystyny oraz + Maria, Józef, Jerzy, Henryk, Franciszka  Wieszczecińscy

  7.00 z prośbą o zdrowie dla Andrzeja

  8.00 + Damian Grygiel, Małgorzata Rajman

  8.00 + Leon Stefański

  8.00 + Wioletta Pawłowska – gregoriańska

17.00 BIERZMOWANIE

19.00 + Henryk Klunder


Środa – 24 października

  7.00 + Wioletta Pawłowska - gregoriańska

  8.00 + Izabela Wojnar

  8.00 + Franciszka Surdyk

18.00 + Kazimierz Majchrzak

18.00 + Wojciech Jankowski

19.00 + Danuta - 1 r. śm., Katarzyna Kubickie, Irena Szymkowiak


 Czwartek – 25 października

 7.00

  8.00 + Andrzej GABRIEL

  8.00 + Wioletta Pawłowska - gregoriańska

18.00 Duchowa adopcja

18.00 + Zofia, Tadeusz Marjampolscy, Henryk Kędziora

19.00 + Irena Wiśniewska - 4 r. śm., Józef i z rodziny


 Piątek – 26 października

  7.00 + Wioletta Pawłowska - gregoriańska

  8.00 + Elżbieta Bartkowiak

  8.00 + Mirosław Wyród i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 z ok. 34 r. ślubu Marii i Tadeusza  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny

18.00 + Wanda, Stanisław Jaroszkiewicz, Helena, Józef Tomczyk, Agnieszka Adamska, Ewa Stawinoga

19.00 z ok. 50 r. ślubu Reginy i Jana z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny


  Sobota – 27 października

  7.00 + Grażyna Dąbkowska

  8.00 + Anna, Maria, Marian, Dariusz Janiccy

  8.00 + Wioletta Pawłowska - gregoriańska

19.00 ZBIOROWA:
z ok. 70 ur. i im. Teresy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej; 

z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Zofii Sokalskiej i synów z rodzinami; 

z ok. 6 ur. Poli i w int. Majki z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św.; 

z prośbą o zdrowie dla nowonarodzonej Zuzanny; 

z prośbą o zdrowie dla Andrzeja; 

z ok. ur Seweryny Nowak z podz. i prośbą;

+ Florentyna Fiksińska i z rodziny Justkowiaków, Fiksińskich, Wójców, Perzaków i Książkiewiczów, 

+ Henryk Jęch,

+ Franciszek Błaszak i z rodziny, 

+ Ireneusz, Tadeusz i z rodziny Górnych i Chrobaków, 

+ Romuald Chojnacki - 8 r. śm.,

+ Ryszard Czarnecki i z rodziny, 

+ Kazimierz Rok - 17 r. śm. i z rodzin Sochanowskich, Antoniewskich i Roków; 

+ Jerzy Koteras, 

+ Agnieszka, Ludwik, Zygmunt, 

+ Marian, Krystyna Barłóg, Rozalia, Wacław Rybarczyk, Józefa, Franciszek Szeszuła, 

+ Joanna Wierzbińska - 20 r. śm. i z rodziny, 

+ Krystyna, Lucjan Wesołek, 

+ Zdzisława Skwierzyńska, 

+ Irena Baranowska, Henryk Śródecki


      XXX Niedziela Zwykła – 28 października

 7.30 + Tadeusz Antoniewicz, Ewa Serwatkiewicz, Małgorzata Bogusławska, Józef Maciejewski, Janina Owsianna, Eugeniusz

  9.00 + Jan - 2 r. śm., Stanisław, Maria Inda i z rodziny Inda i Skalskich

  9.00 + Wioletta Pawłowska - gregoriańska

10.30 + Irena, Stanisław, Jadwiga, Stanisław i z rodziny

12.00 w int. parafian (chrzest)

12.00 z ok. 45 r. ślubu Łucji i Jerzego z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny

11.00 + Zofia, Wiktor, Helena, Stanisław i z rodziny

19.00 + Zdzisława Szalbierz - 3 r. śm. i z rodzin Szalbierz i Firlit